МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
С.Н.Н. ТРЕЙДИНГ ООД
Стара Загора
управител инж. НАЙДЕН СТОЯНОВ
0885 96 50 20; 042/681187

НАЧАЛО

ЗА НАС

УСЛУГИ

КОНТАКТИ

КАРТА
ЗА НАС

ФИРМАТА:

Митническа Агенция С.Н.Н. Трейдинг ООД Стара Загора
е създадена в началото на 2007 г. след влизането на България в ЕС
и отговаря на всички нововъведени изисквания относно митническото представителство и деклариране на стоки според правилата и нормативните актове на митническия съюз и митническото законодателство на ЕС. За времето от създаването си до момента фирмата в качеството си на митнически агент си е извоювала имидж на бърз, коректен и професионален партньор за своите контрагенти и се е наложила като пазарен лидер в сектора на комплексното митническо обслужване в Стара Загора и региона.