МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
С.Н.Н. ТРЕЙДИНГ ООД
Стара Загора
управител инж. НАЙДЕН СТОЯНОВ
0885 96 50 20; 042/681187
 
НАЧАЛО

ЗА НАС

УСЛУГИ

КОНТАКТИ

КАРТА
УСЛУГИ

Услугите, извършвани от нас:

Попълване на митнически документи и услуги свързани с митническо представителство пред митническите власти в Стара Загора и цялата страна.

- Изготвяне на всички митнически документи за Внос и Износ от и за цял свят.

- Пряко представителство на български и чуждестранни
юридически и физически лица пред митническите органи на Република България.

- Електронно деклариране към системата на Агенция Митници
и електронно манифестиране.

- Подаване на Обобщени декларации за напускане ОДН,
Обобщени декларации за въвеждане ОДВ.

- Подаване на електронен TIR Транзит.

- Консултиране по всички митнически режими.

- Освобождаване на контейнери от САЩ, Китай и др.

- Специфични вносни или износни операции със субсидии
или друг вид държавни преференции.

- Консултиране и съдействие за Лицензи от различните министерства,
нужни за някои вносни или износни операции:

----- Министерство на земеделието и храните
----- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
----- Министерство на финансите
----- Министерство на околната среда и водите
----- Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др.

- Съдействие при издаване на фито-санитарни и здравни сертификати и разрешителни.

- Обслужване на внос на МПС от САЩ, Швейцария и други неевропейски страни.

- Съдействие при възстановяване на надвнесен акциз при внос на автомобили в периода 2007-2009 г.

- Изготвяне на Invoice, фактури за митнически цели и Packing List-и.

- Попълване на CMR-товарителници.

- Попълване на CARNET TIR

- Изготвяне на сертификати за Митническа годност на МПС.

- Изготвяне на документи за произход EUR.1, FORM A, A.TR и др.

- Обработка и освобождаване на пощенски пратки на граждани и фирми.

- Обслужване и освобождаване на пратки от международни сайтове
за електронна търговия /Ebay, Amazon и др./

- Извършване на външнотърговски преговори от и за сметка на клиента.

- Преводи и легализация от и на Немски, Френски и Английски език
с лиценз от МВнР.